Smartceph (Pro)

Còn hàng

Special Price 42,262,000đ

Mô tả

Phần mềm chỉnh nha cung cấp những công cụ hữu ích cho việc chẩn đoán

Tab Image Chart: bỏ qua các bước sắp xếp tài liệu tư vấn phức tạp bằng phần mềm thứ 2, giờ đây chúng ta có thể trực tiếp thực hiện nhanh chóng và đơn giản ngay trên SmartCept
Tab Multi Edit Image: Chúng ta có thể biên tập đồng thời nhiều bức ảnh khác nhau bằng các chức năng chỉnh hướng, quay hoặc cắt ảnhTab Advanced Model: có thể setup ảo bằng hình 2D của mẫu hàm
Analysis: Chúng ta có thể dễ dàng xem được kết quả tracing và kết quả các phân tích khác nhau thông qua tab Digitizing
Simulation: Chức năng VTO/STO giúp chúng ta có thể lập kế hoạch điều trị và dự đoán sự thay đổi sau khi điều trị phục vụ cho việc tư vấnSuperimposition: Chức năng giúp chúng ta có thể ghép nhiều hình ảnh x-quang với nhau để so sánh trước và sau khi điều trịSản phẩm liên quan

Regular Price:

Special Price 14,916,000đ

Regular Price:

Special Price 17,402,000đ

Regular Price:

Special Price 32,318,000đ

Regular Price:

Special Price 25,000đ

Regular Price:

Special Price 124,300,000đ

Regular Price:

Special Price 89,496,000đ

Regular Price:

Special Price 89,496,000đ

Regular Price:

Special Price 25,000đ

Regular Price:

Special Price 64,636,000đ

Regular Price:

Special Price 3,480,000đ